Základní charakteristiky Dušníky

 Údaj
Kód obce564 818
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)428
Orná půda (ha)335
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)4
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)352
Lesní půda (ha)20
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)8
Ostatní plochy (ha)47
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem85
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem6
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel32
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti3
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci61
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 428
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži1
ženy2
Zemřelí celkem3
muži3
ženy0
Přirozený přírůstek celkem0
muži-2
ženy2
Přistěhovalí celkem21
muži16
ženy5
Vystěhovalí celkem23
muži16
ženy7
Saldo migrace celkem-2
muži0
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-2
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži221
ženy182
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem72
muži43
ženy29
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži167
ženy131
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem33
muži11
ženy22
Střední stav obyvatel k 1.7.409
muži226
ženy183
Průměrný věk36,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services