Základní charakteristiky Polepy

 Údaj
Kód obce565 431
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 832
Orná půda (ha)1 271
Chmelnice (ha)124
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)86
Zemědělská půda (ha)1 531
Lesní půda (ha)152
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)34
Ostatní plochy (ha)99
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem279
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem34
Stavebnictví58
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel63
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci200
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé23
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 832
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži6
ženy7
Zemřelí celkem18
muži12
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-6
ženy1
Přistěhovalí celkem34
muži18
ženy16
Vystěhovalí celkem25
muži8
ženy17
Saldo migrace celkem9
muži10
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem4
muži4
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži675
ženy674
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem223
muži112
ženy111
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži478
ženy461
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem187
muži85
ženy102
Střední stav obyvatel k 1.7.1 352
muži675
ženy677
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services