Základní charakteristiky Roudnice nad Labem

 Údaj
Kód obce565 555
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 667
Orná půda (ha)951
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)64
Trvalé trávní porosty (ha)12
Zemědělská půda (ha)1 132
Lesní půda (ha)36
Vodní plochy (ha)43
Zastavěné plochy (ha)133
Ostatní plochy (ha)324
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 216
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství84
Průmysl celkem405
Stavebnictví487
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel978
Doprava a skladování80
Ubytování, stravování a pohostinství165
Informační a komunikační činnosti83
Peněžnictví a pojišťovnictví50
Činnosti v oblasti nemovitostí165
Profesní, vědecké a technické činnosti372
Administrativní a podpůrné činnosti65
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání88
Zdravotní a sociální péče76
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti89
Ostatní činnosti249
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno77
podle právní formyStátní organizace20
Akciové společnosti29
Obchodní společnosti285
Družstevní organizace9
Finanční podniky0
Živnostníci2 291
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání276
Zemědělští podnikatelé26
Ostatní právní formy387
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 667
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem130
muži68
ženy62
Zemřelí celkem145
muži77
ženy68
Přirozený přírůstek celkem-15
muži-9
ženy-6
Přistěhovalí celkem347
muži166
ženy181
Vystěhovalí celkem384
muži178
ženy206
Saldo migrace celkem-37
muži-12
ženy-25
Přírůstek/úbytek celkem-52
muži-21
ženy-31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 367
ženy6 638
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 866
muži975
ženy891
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 424
ženy4 308
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 407
muži968
ženy1 439
Střední stav obyvatel k 1.7.13 052
muži6 375
ženy6 677
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)21
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 21
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení9
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services