Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Štětí

 Údaj
Kód obce565 709
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 387
Orná půda (ha)2 680
Chmelnice (ha)54
Vinice (ha)6
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)170
Zemědělská půda (ha)3 002
Lesní půda (ha)1 524
Vodní plochy (ha)133
Zastavěné plochy (ha)108
Ostatní plochy (ha)621
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 679
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství41
Průmysl celkem311
Stavebnictví347
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel359
Doprava a skladování38
Ubytování, stravování a pohostinství91
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví26
Činnosti v oblasti nemovitostí80
Profesní, vědecké a technické činnosti161
Administrativní a podpůrné činnosti36
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče22
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti34
Ostatní činnosti138
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno167
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti13
Obchodní společnosti101
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 235
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání127
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy284
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 387
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem81
muži28
ženy53
Zemřelí celkem108
muži53
ženy55
Přirozený přírůstek celkem-27
muži-25
ženy-2
Přistěhovalí celkem151
muži71
ženy80
Vystěhovalí celkem257
muži147
ženy110
Saldo migrace celkem-106
muži-76
ženy-30
Přírůstek/úbytek celkem-133
muži-101
ženy-32
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 356
ženy4 531
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 372
muži688
ženy684
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 106
ženy3 068
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 341
muži562
ženy779
Střední stav obyvatel k 1.7.9 067
muži4 483
ženy4 584
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services