Základní charakteristiky Žalhostice

 Údaj
Kód obce565 946
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)233
Orná půda (ha)38
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)35
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)20
Zemědělská půda (ha)122
Lesní půda (ha)2
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)71
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem121
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství2
Průmysl celkem18
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel31
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti4
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci87
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy9
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 233
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži3
ženy1
Zemřelí celkem11
muži3
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-7
muži0
ženy-7
Přistěhovalí celkem27
muži14
ženy13
Vystěhovalí celkem25
muži14
ženy11
Saldo migrace celkem2
muži0
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži0
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži265
ženy274
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem103
muži54
ženy49
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži178
ženy174
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem84
muži33
ženy51
Střední stav obyvatel k 1.7.545
muži271
ženy274
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services