Základní charakteristiky Žitenice

 Údaj
Kód obce565 962
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 308
Orná půda (ha)480
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)75
Ovocné sady (ha)41
Trvalé trávní porosty (ha)84
Zemědělská půda (ha)681
Lesní půda (ha)538
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)69
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem329
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem43
Stavebnictví86
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel65
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci268
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 308
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži8
ženy5
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem4
muži4
ženy0
Přistěhovalí celkem72
muži36
ženy36
Vystěhovalí celkem38
muži23
ženy15
Saldo migrace celkem34
muži13
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem38
muži17
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži812
ženy720
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem250
muži143
ženy107
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži595
ženy494
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem193
muži74
ženy119
Střední stav obyvatel k 1.7.1 479
muži792
ženy687
Průměrný věk39,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services