Základní charakteristiky Petrohrad

 Údaj
Kód obce566 560
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 850
Orná půda (ha)410
Chmelnice (ha)45
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)158
Zemědělská půda (ha)646
Lesní půda (ha)1 026
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)143
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem98
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem7
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel28
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci65
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání9
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy13
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 853
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem3
muži2
ženy1
Zemřelí celkem4
muži4
ženy0
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem7
muži2
ženy5
Vystěhovalí celkem13
muži6
ženy7
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-6
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži326
ženy317
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem93
muži45
ženy48
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži231
ženy206
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem113
muži50
ženy63
Střední stav obyvatel k 1.7.649
muži334
ženy315
Průměrný věk42,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services