Základní charakteristiky Vroutek

 Údaj
Kód obce566 934
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 269
Orná půda (ha)2 441
Chmelnice (ha)182
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)109
Trvalé trávní porosty (ha)313
Zemědělská půda (ha)3 081
Lesní půda (ha)1 512
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)56
Ostatní plochy (ha)551
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem337
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem47
Stavebnictví46
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti22
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci242
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 269
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži10
ženy8
Zemřelí celkem18
muži8
ženy10
Přirozený přírůstek celkem0
muži2
ženy-2
Přistěhovalí celkem38
muži18
ženy20
Vystěhovalí celkem84
muži39
ženy45
Saldo migrace celkem-46
muži-21
ženy-25
Přírůstek/úbytek celkem-46
muži-19
ženy-27
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži946
ženy908
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem252
muži134
ženy118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži685
ženy634
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem283
muži127
ženy156
Střední stav obyvatel k 1.7.1 927
muži976
ženy951
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services