Základní charakteristiky Most

 Údaj
Kód obce567 027
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 694
Orná půda (ha)507
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)70
Zahrady (ha)132
Ovocné sady (ha)155
Trvalé trávní porosty (ha)283
Zemědělská půda (ha)1 147
Lesní půda (ha)1 060
Vodní plochy (ha)190
Zastavěné plochy (ha)329
Ostatní plochy (ha)5 969
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem13 309
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství198
Průmysl celkem1 347
Stavebnictví1 504
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel4 044
Doprava a skladování364
Ubytování, stravování a pohostinství757
Informační a komunikační činnosti268
Peněžnictví a pojišťovnictví348
Činnosti v oblasti nemovitostí632
Profesní, vědecké a technické činnosti1 557
Administrativní a podpůrné činnosti185
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení13
Vzdělávání183
Zdravotní a sociální péče173
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti308
Ostatní činnosti940
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno748
podle právní formyStátní organizace36
Akciové společnosti108
Obchodní společnosti1 472
Družstevní organizace97
Finanční podniky0
Živnostníci8 837
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 337
Zemědělští podnikatelé39
Ostatní právní formy1 469
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina3
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní15
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 694
Počet katastrů18
Počet územně technických jednotek18
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem654
muži319
ženy335
Zemřelí celkem673
muži355
ženy318
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-36
ženy17
Přistěhovalí celkem1 943
muži1 096
ženy847
Vystěhovalí celkem1 492
muži768
ženy724
Saldo migrace celkem451
muži328
ženy123
Přírůstek/úbytek celkem432
muži292
ženy140
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži33 040
ženy34 450
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem9 893
muži5 095
ženy4 798
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži23 887
ženy23 436
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem10 274
muži4 058
ženy6 216
Střední stav obyvatel k 1.7.66 907
muži32 621
ženy34 286
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)14
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol10
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia3
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem25
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny8
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény8
- z toho kryté bazény5
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)18
Tělocvičny (vč. školních)26
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené3
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)37
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení3
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení3
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé26
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost14
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa33
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 31
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení21
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení8
Zařízení lékárenské péče13
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle3
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services