Základní charakteristiky Havraň

 Údaj
Kód obce567 141
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 716
Orná půda (ha)1 430
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)15
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)1 480
Lesní půda (ha)15
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)177
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem395
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem15
Stavebnictví14
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání0
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci83
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy36
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 716
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži2
ženy2
Zemřelí celkem7
muži5
ženy2
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-3
ženy0
Přistěhovalí celkem85
muži66
ženy19
Vystěhovalí celkem10
muži3
ženy7
Saldo migrace celkem75
muži63
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem72
muži60
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži346
ženy280
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem90
muži49
ženy41
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži266
ženy192
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem78
muži31
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.537
muži274
ženy263
Průměrný věk39,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services