Základní charakteristiky Lom

 Údaj
Kód obce567 264
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 680
Orná půda (ha)254
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)85
Zemědělská půda (ha)400
Lesní půda (ha)1 012
Vodní plochy (ha)28
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)205
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem766
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem103
Stavebnictví118
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel199
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství45
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví17
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti77
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti66
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti55
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci582
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání62
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy71
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 681
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži20
ženy13
Zemřelí celkem47
muži26
ženy21
Přirozený přírůstek celkem-14
muži-6
ženy-8
Přistěhovalí celkem164
muži81
ženy83
Vystěhovalí celkem189
muži83
ženy106
Saldo migrace celkem-25
muži-2
ženy-23
Přírůstek/úbytek celkem-39
muži-8
ženy-31
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 956
ženy1 872
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem606
muži307
ženy299
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 422
ženy1 282
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem518
muži227
ženy291
Střední stav obyvatel k 1.7.3 863
muži1 967
ženy1 896
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services