Základní charakteristiky Duchcov

 Údaj
Kód obce567 515
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 540
Orná půda (ha)188
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)106
Zemědělská půda (ha)331
Lesní půda (ha)116
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)970
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 404
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem150
Stavebnictví175
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel462
Doprava a skladování46
Ubytování, stravování a pohostinství97
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí71
Profesní, vědecké a technické činnosti100
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče20
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti125
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno71
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti105
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci991
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání135
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy221
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 540
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem91
muži45
ženy46
Zemřelí celkem94
muži49
ženy45
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-4
ženy1
Přistěhovalí celkem288
muži127
ženy161
Vystěhovalí celkem324
muži147
ženy177
Saldo migrace celkem-36
muži-20
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-39
muži-24
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 261
ženy4 385
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 424
muži731
ženy693
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 009
ženy2 826
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 387
muži521
ženy866
Střední stav obyvatel k 1.7.8 676
muži4 268
ženy4 408
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola4
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services