Základní charakteristiky Kostomlaty pod Milešovkou

 Údaj
Kód obce567 612
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 115
Orná půda (ha)211
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)180
Zemědělská půda (ha)422
Lesní půda (ha)545
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)119
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem145
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem19
Stavebnictví21
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel30
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci110
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání7
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 115
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži4
ženy2
Zemřelí celkem5
muži4
ženy1
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem15
muži7
ženy8
Vystěhovalí celkem21
muži11
ženy10
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-4
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži455
ženy425
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem137
muži71
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži317
ženy279
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem147
muži67
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.873
muži451
ženy422
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services