Základní charakteristiky Košťany

 Údaj
Kód obce567 621
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 430
Orná půda (ha)30
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)31
Zemědělská půda (ha)90
Lesní půda (ha)2 147
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)156
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem516
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem82
Stavebnictví72
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel137
Doprava a skladování28
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti12
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci404
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy42
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 430
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem33
muži15
ženy18
Zemřelí celkem30
muži15
ženy15
Přirozený přírůstek celkem3
muži0
ženy3
Přistěhovalí celkem151
muži66
ženy85
Vystěhovalí celkem108
muži54
ženy54
Saldo migrace celkem43
muži12
ženy31
Přírůstek/úbytek celkem46
muži12
ženy34
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 461
ženy1 587
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem511
muži253
ženy258
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 030
ženy1 058
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem449
muži178
ženy271
Střední stav obyvatel k 1.7.2 895
muži1 410
ženy1 485
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services