Základní charakteristiky Krupka

 Údaj
Kód obce567 639
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 661
Orná půda (ha)462
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)105
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)1 373
Zemědělská půda (ha)1 951
Lesní půda (ha)1 987
Vodní plochy (ha)71
Zastavěné plochy (ha)96
Ostatní plochy (ha)556
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 463
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství55
Průmysl celkem305
Stavebnictví390
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel636
Doprava a skladování93
Ubytování, stravování a pohostinství201
Informační a komunikační činnosti34
Peněžnictví a pojišťovnictví59
Činnosti v oblasti nemovitostí106
Profesní, vědecké a technické činnosti227
Administrativní a podpůrné činnosti42
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti50
Ostatní činnosti162
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno110
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti214
Družstevní organizace14
Finanční podniky0
Živnostníci1 830
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání217
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy225
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 661
Počet katastrů11
Počet územně technických jednotek11
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem151
muži80
ženy71
Zemřelí celkem139
muži82
ženy57
Přirozený přírůstek celkem12
muži-2
ženy14
Přistěhovalí celkem384
muži190
ženy194
Vystěhovalí celkem584
muži259
ženy325
Saldo migrace celkem-200
muži-69
ženy-131
Přírůstek/úbytek celkem-188
muži-71
ženy-117
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 627
ženy6 763
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 170
muži1 096
ženy1 074
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 772
ženy4 650
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 798
muži759
ženy1 039
Střední stav obyvatel k 1.7.13 631
muži6 701
ženy6 930
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola5
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services