Základní charakteristiky Modlany

 Údaj
Kód obce567 710
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 011
Orná půda (ha)546
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)41
Trvalé trávní porosty (ha)83
Zemědělská půda (ha)687
Lesní půda (ha)31
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)241
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem245
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem31
Stavebnictví48
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel81
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci179
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání25
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 011
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži8
ženy3
Zemřelí celkem7
muži5
ženy2
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem56
muži23
ženy33
Vystěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Saldo migrace celkem30
muži9
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem34
muži12
ženy22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži494
ženy493
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem173
muži83
ženy90
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži356
ženy339
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem119
muži55
ženy64
Střední stav obyvatel k 1.7.939
muži478
ženy461
Průměrný věk38,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services