Základní charakteristiky Proboštov

 Údaj
Kód obce567 787
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)374
Orná půda (ha)26
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)34
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)71
Zemědělská půda (ha)145
Lesní půda (ha)94
Vodní plochy (ha)15
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)98
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem653
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství10
Průmysl celkem92
Stavebnictví75
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel168
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství51
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí26
Profesní, vědecké a technické činnosti78
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti20
Ostatní činnosti40
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno33
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti68
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci477
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání65
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy49
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 374
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži14
ženy10
Zemřelí celkem23
muži11
ženy12
Přirozený přírůstek celkem1
muži3
ženy-2
Přistěhovalí celkem124
muži56
ženy68
Vystěhovalí celkem78
muži34
ženy44
Saldo migrace celkem46
muži22
ženy24
Přírůstek/úbytek celkem47
muži25
ženy22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 357
ženy1 322
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem403
muži219
ženy184
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži970
ženy923
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem383
muži168
ženy215
Střední stav obyvatel k 1.7.2 641
muži1 337
ženy1 304
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services