Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Malečov

 Údaj
Kód obce568 104
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 369
Orná půda (ha)63
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)856
Zemědělská půda (ha)953
Lesní půda (ha)1 068
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)325
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem216
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem22
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel44
Doprava a skladování13
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci153
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 369
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži2
ženy2
Zemřelí celkem9
muži4
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-2
ženy-3
Přistěhovalí celkem22
muži11
ženy11
Vystěhovalí celkem16
muži9
ženy7
Saldo migrace celkem6
muži2
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem1
muži0
ženy1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži402
ženy375
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem132
muži75
ženy57
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži271
ženy272
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem102
muži56
ženy46
Střední stav obyvatel k 1.7.770
muži405
ženy365
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services