Základní charakteristiky Tisá

 Údaj
Kód obce568 309
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 186
Orná půda (ha)37
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)300
Zemědělská půda (ha)349
Lesní půda (ha)702
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)108
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem245
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství4
Průmysl celkem30
Stavebnictví18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství28
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti30
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci155
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 186
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži8
ženy3
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem46
muži24
ženy22
Vystěhovalí celkem19
muži7
ženy12
Saldo migrace celkem27
muži17
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem33
muži23
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži473
ženy445
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem165
muži95
ženy70
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži326
ženy307
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem120
muži52
ženy68
Střední stav obyvatel k 1.7.872
muži444
ženy428
Průměrný věk39,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.