Základní charakteristiky Havlíčkův Brod

 Údaj
Kód obce568 414
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)6 494
Orná půda (ha)3 276
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)194
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)826
Zemědělská půda (ha)4 301
Lesní půda (ha)973
Vodní plochy (ha)144
Zastavěné plochy (ha)212
Ostatní plochy (ha)864
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem5 242
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství182
Průmysl celkem512
Stavebnictví557
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 157
Doprava a skladování126
Ubytování, stravování a pohostinství235
Informační a komunikační činnosti86
Peněžnictví a pojišťovnictví258
Činnosti v oblasti nemovitostí303
Profesní, vědecké a technické činnosti718
Administrativní a podpůrné činnosti84
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení16
Vzdělávání119
Zdravotní a sociální péče143
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti152
Ostatní činnosti459
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno209
podle právní formyStátní organizace23
Akciové společnosti34
Obchodní společnosti532
Družstevní organizace89
Finanční podniky0
Živnostníci3 344
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání657
Zemědělští podnikatelé74
Ostatní právní formy561
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček9
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 6 493
Počet katastrů13
Počet územně technických jednotek13
Počet částí obce14
ObyvatelstvoŽivě narození celkem242
muži125
ženy117
Zemřelí celkem225
muži109
ženy116
Přirozený přírůstek celkem17
muži16
ženy1
Přistěhovalí celkem319
muži156
ženy163
Vystěhovalí celkem402
muži185
ženy217
Saldo migrace celkem-83
muži-29
ženy-54
Přírůstek/úbytek celkem-66
muži-13
ženy-53
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 413
ženy12 070
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 361
muži1 748
ženy1 613
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 916
ženy7 937
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 269
muži1 749
ženy2 520
Střední stav obyvatel k 1.7.23 654
muži11 467
ženy12 187
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem18
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy1
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)16
Tělocvičny (vč. školních)13
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 37
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče10
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services