Základní charakteristiky Soběšovice

 Údaj
Kód obce568 791
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)366
Orná půda (ha)157
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)76
Zemědělská půda (ha)260
Lesní půda (ha)48
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)47
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem200
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem23
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství16
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti21
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci154
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 366
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži1
ženy3
Zemřelí celkem9
muži5
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-4
ženy-1
Přistěhovalí celkem34
muži16
ženy18
Vystěhovalí celkem14
muži7
ženy7
Saldo migrace celkem20
muži9
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem15
muži5
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži426
ženy439
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem109
muži57
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži302
ženy296
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem158
muži67
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.849
muži418
ženy431
Průměrný věk43,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services