Základní charakteristiky Řepiště

 Údaj
Kód obce568 830
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)801
Orná půda (ha)280
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)71
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)34
Zemědělská půda (ha)387
Lesní půda (ha)263
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)112
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem353
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem55
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel87
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí0
Profesní, vědecké a technické činnosti52
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno16
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci255
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání51
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 801
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži9
ženy8
Zemřelí celkem17
muži11
ženy6
Přirozený přírůstek celkem0
muži-2
ženy2
Přistěhovalí celkem56
muži29
ženy27
Vystěhovalí celkem45
muži19
ženy26
Saldo migrace celkem11
muži10
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem11
muži8
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži887
ženy878
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem287
muži161
ženy126
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži583
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem311
muži143
ženy168
Střední stav obyvatel k 1.7.1 725
muži864
ženy861
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services