Základní charakteristiky Okrouhlice

 Údaj
Kód obce569 186
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 858
Orná půda (ha)1 058
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)39
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)256
Zemědělská půda (ha)1 353
Lesní půda (ha)333
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)113
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem270
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem56
Stavebnictví39
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci184
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání31
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 858
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži7
ženy5
Zemřelí celkem11
muži3
ženy8
Přirozený přírůstek celkem1
muži4
ženy-3
Přistěhovalí celkem14
muži3
ženy11
Vystěhovalí celkem18
muži9
ženy9
Saldo migrace celkem-4
muži-6
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem-3
muži-2
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži615
ženy658
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem205
muži92
ženy113
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži425
ženy409
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem234
muži98
ženy136
Střední stav obyvatel k 1.7.1 286
muži620
ženy666
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services