Základní charakteristiky Vikýřovice

 Údaj
Kód obce569 445
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 175
Orná půda (ha)418
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)53
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)107
Zemědělská půda (ha)578
Lesní půda (ha)476
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)82
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem504
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem68
Stavebnictví74
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel133
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství36
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti36
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci383
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání51
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 175
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži14
ženy16
Zemřelí celkem27
muži15
ženy12
Přirozený přírůstek celkem3
muži-1
ženy4
Přistěhovalí celkem102
muži47
ženy55
Vystěhovalí celkem61
muži27
ženy34
Saldo migrace celkem41
muži20
ženy21
Přírůstek/úbytek celkem44
muži19
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 143
ženy1 197
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem383
muži194
ženy189
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži807
ženy823
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem327
muži142
ženy185
Střední stav obyvatel k 1.7.2 289
muži1 121
ženy1 168
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services