Základní charakteristiky Hradec Králové

 Údaj
Kód obce569 810
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)10 569
Orná půda (ha)3 476
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)613
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)744
Zemědělská půda (ha)4 843
Lesní půda (ha)2 190
Vodní plochy (ha)323
Zastavěné plochy (ha)729
Ostatní plochy (ha)2 482
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem26 668
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství624
Průmysl celkem3 053
Stavebnictví2 542
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel7 297
Doprava a skladování618
Ubytování, stravování a pohostinství1 205
Informační a komunikační činnosti617
Peněžnictví a pojišťovnictví552
Činnosti v oblasti nemovitostí1 537
Profesní, vědecké a technické činnosti4 211
Administrativní a podpůrné činnosti469
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení30
Vzdělávání525
Zdravotní a sociální péče483
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti741
Ostatní činnosti2 157
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno519
podle právní formyStátní organizace82
Akciové společnosti302
Obchodní společnosti3 820
Družstevní organizace241
Finanční podniky0
Živnostníci16 406
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání2 741
Zemědělští podnikatelé159
Ostatní právní formy3 257
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček19
Stálá kina2
Multikino1
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)6
Kulturní zařízení ostatní23
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 14
Hřbitov9
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 10 569
Počet katastrů21
Počet územně technických jednotek21
Počet částí obce21
ObyvatelstvoŽivě narození celkem932
muži481
ženy451
Zemřelí celkem947
muži468
ženy479
Přirozený přírůstek celkem-15
muži13
ženy-28
Přistěhovalí celkem1 809
muži860
ženy949
Vystěhovalí celkem2 249
muži1 166
ženy1 083
Saldo migrace celkem-440
muži-306
ženy-134
Přírůstek/úbytek celkem-455
muži-293
ženy-162
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži44 661
ženy48 374
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem12 568
muži6 450
ženy6 118
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži30 177
ženy30 771
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem19 519
muži8 034
ženy11 485
Střední stav obyvatel k 1.7.93 595
muži45 053
ženy48 542
Průměrný věk43,5
ŠkolstvíMateřská škola26
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)24
Střední školyobory gymnázií5
obory středních odborných škol a praktických škol16
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť7
obory nástavbového studia6
Základní umělecká škola4
Konzervatoře0
Jazyková škola2
Vyšší odborná škola3
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem36
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny13
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény3
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)133
Tělocvičny (vč. školních)68
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté4
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení3
Ambulantní zařízení6
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení6
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé47
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa83
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 124
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty24
Ostatní samostatná zařízení58
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče47
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc1
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav1
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services