Základní charakteristiky Nový Bydžov

 Údaj
Kód obce570 508
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 528
Orná půda (ha)2 146
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)95
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)383
Zemědělská půda (ha)2 640
Lesní půda (ha)371
Vodní plochy (ha)78
Zastavěné plochy (ha)124
Ostatní plochy (ha)314
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 737
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství43
Průmysl celkem298
Stavebnictví320
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel371
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství94
Informační a komunikační činnosti16
Peněžnictví a pojišťovnictví32
Činnosti v oblasti nemovitostí42
Profesní, vědecké a technické činnosti121
Administrativní a podpůrné činnosti14
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče29
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti176
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno77
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti115
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 283
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání178
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy148
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov8
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 525
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem59
muži29
ženy30
Zemřelí celkem66
muži32
ženy34
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-3
ženy-4
Přistěhovalí celkem146
muži67
ženy79
Vystěhovalí celkem170
muži69
ženy101
Saldo migrace celkem-24
muži-2
ženy-22
Přírůstek/úbytek celkem-31
muži-5
ženy-26
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 452
ženy3 646
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 008
muži510
ženy498
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 442
ženy2 399
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 249
muži500
ženy749
Střední stav obyvatel k 1.7.7 157
muži3 474
ženy3 683
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 6
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services