Základní charakteristiky Praskačka

 Údaj
Kód obce570 656
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 289
Orná půda (ha)1 093
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)28
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)21
Zemědělská půda (ha)1 144
Lesní půda (ha)0
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)110
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem294
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství28
Průmysl celkem51
Stavebnictví45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci212
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé14
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 289
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-2
ženy0
Přistěhovalí celkem43
muži27
ženy16
Vystěhovalí celkem17
muži12
ženy5
Saldo migrace celkem26
muži15
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem24
muži13
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži509
ženy525
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem153
muži69
ženy84
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži368
ženy359
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem154
muži72
ženy82
Střední stav obyvatel k 1.7.1 013
muži499
ženy514
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)0
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services