Základní charakteristiky Bradlec

 Údaj
Kód obce570 788
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)263
Orná půda (ha)104
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)30
Zemědělská půda (ha)161
Lesní půda (ha)51
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)33
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem272
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem23
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel83
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti38
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci170
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání39
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 263
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem4
muži2
ženy2
Přirozený přírůstek celkem7
muži4
ženy3
Přistěhovalí celkem55
muži22
ženy33
Vystěhovalí celkem45
muži24
ženy21
Saldo migrace celkem10
muži-2
ženy12
Přírůstek/úbytek celkem17
muži2
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži606
ženy580
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem276
muži153
ženy123
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži410
ženy415
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem85
muži43
ženy42
Střední stav obyvatel k 1.7.1 148
muži592
ženy556
Průměrný věk34,3
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services