Základní charakteristiky Smržov

 Údaj
Kód obce570 885
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)514
Orná půda (ha)422
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)12
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)28
Zemědělská půda (ha)463
Lesní půda (ha)8
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)11
Ostatní plochy (ha)28
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem117
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem31
Stavebnictví12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel20
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství1
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti7
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci90
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání10
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy7
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 514
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem5
muži0
ženy5
Přirozený přírůstek celkem0
muži2
ženy-2
Přistěhovalí celkem12
muži5
ženy7
Vystěhovalí celkem17
muži7
ženy10
Saldo migrace celkem-5
muži-2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži0
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži248
ženy239
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem81
muži44
ženy37
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži172
ženy170
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem64
muži32
ženy32
Střední stav obyvatel k 1.7.485
muži244
ženy241
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services