Základní charakteristiky Třebechovice pod Orebem

 Údaj
Kód obce571 041
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 101
Orná půda (ha)953
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)95
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)397
Zemědělská půda (ha)1 445
Lesní půda (ha)270
Vodní plochy (ha)95
Zastavěné plochy (ha)73
Ostatní plochy (ha)217
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 308
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství33
Průmysl celkem216
Stavebnictví192
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel345
Doprava a skladování29
Ubytování, stravování a pohostinství70
Informační a komunikační činnosti21
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti136
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání22
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti124
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno30
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti109
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci980
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání106
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy94
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 101
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem66
muži28
ženy38
Zemřelí celkem49
muži27
ženy22
Přirozený přírůstek celkem17
muži1
ženy16
Přistěhovalí celkem143
muži69
ženy74
Vystěhovalí celkem134
muži63
ženy71
Saldo migrace celkem9
muži6
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem26
muži7
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 828
ženy2 959
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem976
muži508
ženy468
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 906
ženy1 909
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem996
muži414
ženy582
Střední stav obyvatel k 1.7.5 759
muži2 820
ženy2 939
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)6
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services