Základní charakteristiky Miřetice

 Údaj
Kód obce571 831
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 713
Orná půda (ha)533
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)49
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)331
Zemědělská půda (ha)925
Lesní půda (ha)547
Vodní plochy (ha)67
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)151
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem286
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem63
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci221
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 713
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem13
muži8
ženy5
Přirozený přírůstek celkem1
muži-1
ženy2
Přistěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Vystěhovalí celkem33
muži17
ženy16
Saldo migrace celkem-6
muži-4
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži-5
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži606
ženy607
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem160
muži83
ženy77
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži452
ženy423
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem178
muži71
ženy107
Střední stav obyvatel k 1.7.1 229
muži617
ženy612
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services