Základní charakteristiky Prosetín

 Údaj
Kód obce572 098
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)531,4
Orná půda (ha)247,3766
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18,611
Ovocné sady (ha)3,5031
Trvalé trávní porosty (ha)114,7062
Zemědělská půda (ha)384,1969
Lesní půda (ha)39,4907
Vodní plochy (ha)3,4742
Zastavěné plochy (ha)11,0995
Ostatní plochy (ha)93,1387
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem158
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství8
Průmysl celkem34
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel33
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti14
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci119
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy12
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 531,4651
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži3
ženy2
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-1
ženy-5
Přistěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Vystěhovalí celkem14
muži6
ženy8
Saldo migrace celkem1
muži2
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži1
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži395
ženy408
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem131
muži73
ženy58
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži282
ženy282
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem108
muži40
ženy68
Střední stav obyvatel k 1.7.797
muži391
ženy406
Průměrný věk39,69552
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services