Základní charakteristiky Trhová Kamenice

 Údaj
Kód obce572 390
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 039
Orná půda (ha)437
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)477
Zemědělská půda (ha)936
Lesní půda (ha)868
Vodní plochy (ha)85
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)128
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem224
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem41
Stavebnictví34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel34
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci163
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 039
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži7
ženy2
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži5
ženy-1
Přistěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Vystěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Saldo migrace celkem-1
muži2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem3
muži7
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži472
ženy437
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem127
muži71
ženy56
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži333
ženy298
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem151
muži68
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.904
muži462
ženy442
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services