Základní charakteristiky Pecka

 Údaj
Kód obce573 299
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 303
Orná půda (ha)733
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)55
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)566
Zemědělská půda (ha)1 365
Lesní půda (ha)728
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)162
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem386
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství53
Průmysl celkem59
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel70
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci248
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání30
Zemědělští podnikatelé40
Ostatní právní formy39
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 303
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži6
ženy5
Zemřelí celkem15
muži11
ženy4
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-5
ženy1
Přistěhovalí celkem35
muži15
ženy20
Vystěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Saldo migrace celkem10
muži2
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem6
muži-3
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži641
ženy640
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem186
muži101
ženy85
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži445
ženy415
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem235
muži95
ženy140
Střední stav obyvatel k 1.7.1 290
muži648
ženy642
Průměrný věk42,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services