Základní charakteristiky Vysoké Veselí

 Údaj
Kód obce573 809
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)933
Orná půda (ha)585
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)136
Zemědělská půda (ha)749
Lesní půda (ha)86
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)51
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem182
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství7
Průmysl celkem36
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti16
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci139
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 933
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem11
muži3
ženy8
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem0
muži-1
ženy1
Přistěhovalí celkem29
muži15
ženy14
Vystěhovalí celkem26
muži13
ženy13
Saldo migrace celkem3
muži2
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem3
muži1
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži442
ženy451
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem151
muži84
ženy67
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži300
ženy304
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem138
muži58
ženy80
Střední stav obyvatel k 1.7.901
muži450
ženy451
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services