Základní charakteristiky Červený Kostelec

 Údaj
Kód obce573 965
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 407
Orná půda (ha)951
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)179
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)378
Zemědělská půda (ha)1 519
Lesní půda (ha)521
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)110
Ostatní plochy (ha)233
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 881
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství66
Průmysl celkem314
Stavebnictví298
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel504
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství100
Informační a komunikační činnosti37
Peněžnictví a pojišťovnictví30
Činnosti v oblasti nemovitostí33
Profesní, vědecké a technické činnosti169
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání29
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti37
Ostatní činnosti150
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno29
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti129
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 427
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání183
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy131
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 408
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem78
muži41
ženy37
Zemřelí celkem77
muži31
ženy46
Přirozený přírůstek celkem1
muži10
ženy-9
Přistěhovalí celkem110
muži56
ženy54
Vystěhovalí celkem136
muži56
ženy80
Saldo migrace celkem-26
muži0
ženy-26
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži10
ženy-35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 177
ženy4 333
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 299
muži691
ženy608
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 772
ženy2 736
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 703
muži714
ženy989
Střední stav obyvatel k 1.7.8 532
muži4 172
ženy4 360
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services