Základní charakteristiky Česká Skalice

 Údaj
Kód obce573 990
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 736
Orná půda (ha)476
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)77
Ovocné sady (ha)277
Trvalé trávní porosty (ha)186
Zemědělská půda (ha)1 017
Lesní půda (ha)173
Vodní plochy (ha)271
Zastavěné plochy (ha)76
Ostatní plochy (ha)199
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 230
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství45
Průmysl celkem189
Stavebnictví162
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel340
Doprava a skladování33
Ubytování, stravování a pohostinství99
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví27
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti108
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče19
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti123
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti107
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci905
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání116
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy105
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 736
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem42
muži20
ženy22
Zemřelí celkem42
muži20
ženy22
Přirozený přírůstek celkem0
muži0
ženy0
Přistěhovalí celkem97
muži45
ženy52
Vystěhovalí celkem120
muži48
ženy72
Saldo migrace celkem-23
muži-3
ženy-20
Přírůstek/úbytek celkem-23
muži-3
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 479
ženy2 699
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem719
muži366
ženy353
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 736
ženy1 802
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem921
muži377
ženy544
Střední stav obyvatel k 1.7.5 195
muži2 468
ženy2 727
Průměrný věk42,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services