Základní charakteristiky Jaroměř

 Údaj
Kód obce574 121
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 395
Orná půda (ha)872
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)168
Ovocné sady (ha)31
Trvalé trávní porosty (ha)616
Zemědělská půda (ha)1 687
Lesní půda (ha)35
Vodní plochy (ha)101
Zastavěné plochy (ha)156
Ostatní plochy (ha)417
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 763
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství77
Průmysl celkem391
Stavebnictví402
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel729
Doprava a skladování60
Ubytování, stravování a pohostinství167
Informační a komunikační činnosti38
Peněžnictví a pojišťovnictví43
Činnosti v oblasti nemovitostí124
Profesní, vědecké a technické činnosti251
Administrativní a podpůrné činnosti24
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání40
Zdravotní a sociální péče38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti63
Ostatní činnosti258
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno89
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti13
Obchodní společnosti208
Družstevní organizace11
Finanční podniky0
Živnostníci1 991
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání270
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy279
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže5
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov6
Krematorium1
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 395
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem138
muži64
ženy74
Zemřelí celkem117
muži61
ženy56
Přirozený přírůstek celkem21
muži3
ženy18
Přistěhovalí celkem320
muži140
ženy180
Vystěhovalí celkem281
muži124
ženy157
Saldo migrace celkem39
muži16
ženy23
Přírůstek/úbytek celkem60
muži19
ženy41
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži6 178
ženy6 500
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 013
muži1 025
ženy988
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži4 314
ženy4 265
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 086
muži839
ženy1 247
Střední stav obyvatel k 1.7.12 607
muži6 145
ženy6 462
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)5
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)7
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services