Základní charakteristiky Stárkov

 Údaj
Kód obce574 465
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 652
Orná půda (ha)319
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)497
Zemědělská půda (ha)853
Lesní půda (ha)676
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)97
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem142
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem12
Stavebnictví15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti6
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti36
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci77
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 652
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži3
ženy2
Zemřelí celkem11
muži4
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-1
ženy-5
Přistěhovalí celkem15
muži9
ženy6
Vystěhovalí celkem16
muži6
ženy10
Saldo migrace celkem-1
muži3
ženy-4
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži2
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži324
ženy297
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem88
muži53
ženy35
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži212
ženy186
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem135
muži59
ženy76
Střední stav obyvatel k 1.7.628
muži325
ženy303
Průměrný věk44,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services