Základní charakteristiky Mikulovice

 Údaj
Kód obce575 372
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)344
Orná půda (ha)243
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)26
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)1
Zemědělská půda (ha)272
Lesní půda (ha)7
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)15
Ostatní plochy (ha)49
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem300
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem53
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci211
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání29
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy14
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 344
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem5
muži3
ženy2
Přirozený přírůstek celkem8
muži2
ženy6
Přistěhovalí celkem43
muži16
ženy27
Vystěhovalí celkem40
muži23
ženy17
Saldo migrace celkem3
muži-7
ženy10
Přírůstek/úbytek celkem11
muži-5
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži572
ženy560
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem188
muži94
ženy94
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži403
ženy374
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem167
muži75
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.1 107
muži570
ženy537
Průměrný věk39,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services