Základní charakteristiky Borohrádek

 Údaj
Kód obce576 131
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 398
Orná půda (ha)265
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)187
Zemědělská půda (ha)488
Lesní půda (ha)681
Vodní plochy (ha)46
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)152
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem442
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem74
Stavebnictví79
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel94
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství23
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti39
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno10
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci323
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání41
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 398
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži13
ženy10
Zemřelí celkem57
muži27
ženy30
Přirozený přírůstek celkem-34
muži-14
ženy-20
Přistěhovalí celkem92
muži39
ženy53
Vystěhovalí celkem50
muži25
ženy25
Saldo migrace celkem42
muži14
ženy28
Přírůstek/úbytek celkem8
muži0
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 038
ženy1 086
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem320
muži173
ženy147
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži691
ženy683
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem430
muži174
ženy256
Střední stav obyvatel k 1.7.2 128
muži1 048
ženy1 080
Průměrný věk43,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services