Základní charakteristiky Dobruška

 Údaj
Kód obce576 271
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 444
Orná půda (ha)1 827
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)130
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)320
Zemědělská půda (ha)2 281
Lesní půda (ha)767
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)113
Ostatní plochy (ha)244
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 459
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství57
Průmysl celkem206
Stavebnictví164
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel337
Doprava a skladování37
Ubytování, stravování a pohostinství78
Informační a komunikační činnosti32
Peněžnictví a pojišťovnictví28
Činnosti v oblasti nemovitostí56
Profesní, vědecké a technické činnosti130
Administrativní a podpůrné činnosti12
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání30
Zdravotní a sociální péče31
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti47
Ostatní činnosti133
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno72
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti94
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci1 015
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání151
Zemědělští podnikatelé27
Ostatní právní formy159
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 443
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem62
muži29
ženy33
Zemřelí celkem63
muži41
ženy22
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-12
ženy11
Přistěhovalí celkem222
muži99
ženy123
Vystěhovalí celkem147
muži73
ženy74
Saldo migrace celkem75
muži26
ženy49
Přírůstek/úbytek celkem74
muži14
ženy60
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 362
ženy3 627
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 029
muži521
ženy508
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 345
ženy2 428
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 187
muži496
ženy691
Střední stav obyvatel k 1.7.6 918
muži3 357
ženy3 561
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services