Základní charakteristiky Kostelec nad Orlicí

 Údaj
Kód obce576 361
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 620
Orná půda (ha)802
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)101
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)337
Zemědělská půda (ha)1 245
Lesní půda (ha)1 056
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)72
Ostatní plochy (ha)197
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 485
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství48
Průmysl celkem201
Stavebnictví162
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel392
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství92
Informační a komunikační činnosti28
Peněžnictví a pojišťovnictví36
Činnosti v oblasti nemovitostí64
Profesní, vědecké a technické činnosti144
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání34
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti34
Ostatní činnosti142
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace10
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti87
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 067
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání154
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy142
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 620
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem63
muži27
ženy36
Zemřelí celkem61
muži32
ženy29
Přirozený přírůstek celkem2
muži-5
ženy7
Přistěhovalí celkem109
muži50
ženy59
Vystěhovalí celkem181
muži85
ženy96
Saldo migrace celkem-72
muži-35
ženy-37
Přírůstek/úbytek celkem-70
muži-40
ženy-30
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 977
ženy3 201
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem940
muži458
ženy482
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 023
ženy2 046
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 169
muži496
ženy673
Střední stav obyvatel k 1.7.6 252
muži3 024
ženy3 228
Průměrný věk42,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol2
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services