Základní charakteristiky Slatina nad Zdobnicí

 Údaj
Kód obce576 786
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 631
Orná půda (ha)832
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)286
Zemědělská půda (ha)1 162
Lesní půda (ha)368
Vodní plochy (ha)12
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)67
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem185
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem24
Stavebnictví23
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel49
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci145
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 631
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži5
ženy2
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-2
ženy-3
Přistěhovalí celkem10
muži4
ženy6
Vystěhovalí celkem17
muži9
ženy8
Saldo migrace celkem-7
muži-5
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-7
ženy-5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži418
ženy432
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem125
muži63
ženy62
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži302
ženy292
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem131
muži53
ženy78
Střední stav obyvatel k 1.7.866
muži426
ženy440
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services