Základní charakteristiky Jilemnice

 Údaj
Kód obce577 197
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 387
Orná půda (ha)359
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)372
Zemědělská půda (ha)778
Lesní půda (ha)380
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)165
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 430
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství50
Průmysl celkem196
Stavebnictví168
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel315
Doprava a skladování44
Ubytování, stravování a pohostinství138
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví29
Činnosti v oblasti nemovitostí48
Profesní, vědecké a technické činnosti173
Administrativní a podpůrné činnosti16
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání32
Zdravotní a sociální péče32
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti58
Ostatní činnosti106
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno27
podle právní formyStátní organizace11
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti74
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci1 092
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání129
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy125
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 387
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem49
muži23
ženy26
Zemřelí celkem55
muži27
ženy28
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-4
ženy-2
Přistěhovalí celkem123
muži48
ženy75
Vystěhovalí celkem105
muži48
ženy57
Saldo migrace celkem18
muži0
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem12
muži-4
ženy16
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 739
ženy2 877
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem864
muži452
ženy412
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 926
ženy1 895
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem931
muži361
ženy570
Střední stav obyvatel k 1.7.5 651
muži2 759
ženy2 892
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou4
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 13
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services