Základní charakteristiky Brněnec

 Údaj
Kód obce577 863
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)630
Orná půda (ha)8
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)182
Zemědělská půda (ha)222
Lesní půda (ha)299
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)85
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem217
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem29
Stavebnictví25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel47
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci131
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání34
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 630
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem17
muži9
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-1
ženy-1
Přistěhovalí celkem35
muži17
ženy18
Vystěhovalí celkem67
muži30
ženy37
Saldo migrace celkem-32
muži-13
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-34
muži-14
ženy-20
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži648
ženy677
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem171
muži95
ženy76
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži430
ženy437
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem287
muži123
ženy164
Střední stav obyvatel k 1.7.1 358
muži659
ženy699
Průměrný věk44,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services