Základní charakteristiky Bystré

 Údaj
Kód obce577 928
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 410
Orná půda (ha)521
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)285
Zemědělská půda (ha)838
Lesní půda (ha)409
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)131
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem299
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství21
Průmysl celkem64
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel58
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti23
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání11
Zdravotní a sociální péče9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno17
podle právní formyStátní organizace5
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti28
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci201
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 410
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem24
muži14
ženy10
Zemřelí celkem24
muži12
ženy12
Přirozený přírůstek celkem0
muži2
ženy-2
Přistěhovalí celkem31
muži7
ženy24
Vystěhovalí celkem50
muži19
ženy31
Saldo migrace celkem-19
muži-12
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži-10
ženy-9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži828
ženy781
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem239
muži118
ženy121
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži589
ženy508
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem273
muži121
ženy152
Střední stav obyvatel k 1.7.1 619
muži832
ženy787
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services