Základní charakteristiky Jevíčko

 Údaj
Kód obce578 193
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 322
Orná půda (ha)922
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)46
Ovocné sady (ha)48
Trvalé trávní porosty (ha)154
Zemědělská půda (ha)1 171
Lesní půda (ha)888
Vodní plochy (ha)31
Zastavěné plochy (ha)39
Ostatní plochy (ha)194
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem555
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem74
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel129
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti48
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti89
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti56
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci383
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání53
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy56
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 322
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži5
ženy11
Zemřelí celkem35
muži16
ženy19
Přirozený přírůstek celkem-19
muži-11
ženy-8
Přistěhovalí celkem42
muži17
ženy25
Vystěhovalí celkem67
muži29
ženy38
Saldo migrace celkem-25
muži-12
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-44
muži-23
ženy-21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 384
ženy1 457
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem437
muži215
ženy222
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži973
ženy976
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem455
muži196
ženy259
Střední stav obyvatel k 1.7.2 868
muži1 398
ženy1 470
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services