Základní charakteristiky Litomyšl

 Údaj
Kód obce578 347
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 345
Orná půda (ha)1 779
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)205
Ovocné sady (ha)36
Trvalé trávní porosty (ha)394
Zemědělská půda (ha)2 414
Lesní půda (ha)392
Vodní plochy (ha)56
Zastavěné plochy (ha)110
Ostatní plochy (ha)374
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 623
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství133
Průmysl celkem353
Stavebnictví314
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel631
Doprava a skladování54
Ubytování, stravování a pohostinství141
Informační a komunikační činnosti32
Peněžnictví a pojišťovnictví41
Činnosti v oblasti nemovitostí129
Profesní, vědecké a technické činnosti275
Administrativní a podpůrné činnosti46
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení12
Vzdělávání63
Zdravotní a sociální péče59
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti70
Ostatní činnosti235
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno86
podle právní formyStátní organizace17
Akciové společnosti17
Obchodní společnosti221
Družstevní organizace6
Finanční podniky0
Živnostníci1 728
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání247
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy418
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)4
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)6
Kulturní zařízení ostatní8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 345
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce10
ObyvatelstvoŽivě narození celkem113
muži55
ženy58
Zemřelí celkem90
muži33
ženy57
Přirozený přírůstek celkem23
muži22
ženy1
Přistěhovalí celkem206
muži87
ženy119
Vystěhovalí celkem236
muži121
ženy115
Saldo migrace celkem-30
muži-34
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži-12
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 896
ženy5 282
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 459
muži718
ženy741
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 440
ženy3 482
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 797
muži738
ženy1 059
Střední stav obyvatel k 1.7.10 207
muži4 924
ženy5 283
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol4
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)12
Tělocvičny (vč. školních)8
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)11
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 18
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení6
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení3
Zařízení lékárenské péče7
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services