Základní charakteristiky Městečko Trnávka

 Údaj
Kód obce578 380
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 027
Orná půda (ha)1 599
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)76
Ovocné sady (ha)16
Trvalé trávní porosty (ha)731
Zemědělská půda (ha)2 423
Lesní půda (ha)2 244
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)38
Ostatní plochy (ha)285
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem247
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství29
Průmysl celkem42
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci175
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 026
Počet katastrů10
Počet územně technických jednotek10
Počet částí obce12
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži6
ženy8
Zemřelí celkem15
muži8
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-2
ženy1
Přistěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Vystěhovalí celkem44
muži19
ženy25
Saldo migrace celkem-17
muži-6
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-18
muži-8
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži741
ženy715
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem175
muži82
ženy93
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži550
ženy482
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem249
muži109
ženy140
Střední stav obyvatel k 1.7.1 471
muži748
ženy723
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services